Cm-SOL

Solarni regulator je namijenjen upravljanju akumulacijom energije iz solarnih kolektora i/ili kotlova na kruto gorivo kao i pripremi potrošne tople vode (PTV) uz dogrijavanje elektrogrijačem i/ili bilo kojom vrstom kotlova. U regulator su uključene funkcije zaštite elemenata spremnika …

Detalji

Diferencijalni termostat

Diferencijalni termostat namijenjen je ugradnji u solarne sustave i sustave centralnog grijanja gdje je potrebno uključivati tj. isključivati pumpu prema zadanoj (namještenoj) razlici temperatura. Diferencijalni termostat kompaktnih je dimenzija, smješten u plastično kućište, namijenjen …

Detalji