KONTAKTIRAJTE NAS SADA ONLINE


 Prikaži Centrometal Macinec na većoj karti

Centrometal d.o.o.
Glavna 12
40306 MACINEC
HRVATSKA

OIB: 78657836300
PDV ID broj: HR78657836300
Upisano kod: Trgovačkog suda Varaždin, MBS 070034489
Temeljni kapital: 28.961.300,00 kn, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Tihomir Zidarić, Davor Zidarić
Poslovni računi otvoreni kod:
Raiffeisenbank Austria d.d. Žiro račun: 2484008-1100178702
Petrinjska 59 SWIFT Code: RZBHHR2X
10000 Zagreb IBAN: HR3324840081100178702
Sberbank d.d. Žiro račun: 2503007-1100057253
Varšavska 9 SWIFT Code: VBCRHR22
10000 Zagreb IBAN: HR0425030071100057253

Prodaja:

 • tel: +385   (0)  40  372 640
 • fax: 040/372-687
 • e-mail: prodaja@centrometal.hr

 Komercijala:

 • tel:  +385  (0) 40 372 600
 • tel: 040/372-610
 • tel: 040/372-614
 • fax: 040/372-611
 • e-mail: komercijala@centrometal.hr

Nabava:

 • tel: +385 (0) 40 372 613
 • tel: 040/372-635
 • e-mail: nabava@centrometal.hr

 Tehnički ured:

 • tel: +385 (0) 40  372 620
 • tel: 040/372-602
 • tel: 040/372-626
 • tel: 040/372-623
 • fax: 040/372-621
 • e-mail: tehnicki.ured@centrometal.hr

 Servisna služba:

 • tel: +385   (0)  40 372 622
 • tel: +385   (0)  40 372 627
 • tel: 040/372-605
 • fax: 040/372-621
 • e-mail: servis@centrometal.hr

 Računovodstvo:

 • tel: +385   (0)  40 372 630
 • tel: 040/372-633
 • tel: 040/372-634
 • fax: 040/372-631
 • e-mail: racunovodstvo@centrometal.hr

 Predstavništvo Zagreb:

 • tel: 01/463-3762
 • fax: 01/463-3763
 • e-mail: export@centrometal.hr