wifi a

  • pristup pametnim telefonom, tabletom, računalom
  • nadzor temperatura, mogućnost online paljenja kotla i promjena parametara
  • spajanje na kućnu WiFi internet mrežu
  • povijest temperatura, grafovi
  • dojava greški, upozorenja
  • statistika rada pojedinih elemenata kotla
  • dojava stanja količine peleta u spremniku