Zaštita povratnog voda

Troputni termostatski ventili ESBE VTC 512 i 531 namijenjeni su za ugradnju u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo (Bio-Tec, BioSolid, EKO-CK P, EKO-CKB P, CentroPlus, -/B…) i akumulacijske spremnike CAS, a sve iz razloga zaštite kotlova od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova. Ventili ESBE VTC 512 i 531 omogućuju brzo postizanje,  [ » ]

 3-putni termostatski ventili (grupe) ESBE LTC 261 i 271 namijenjeni su za ugradnju u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo (Bio-Tec, BioTec-L, BioTec-Plus, BioSolid, EKO-CK P, EKO-CKB P, CentroPlus, -/B) i akumulacijske spremnike CAS, a sve iz razloga zaštite kotlova od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova. ESBE LTC 261 i 271 omogućuju  [ » ]