TEHNIKA GRIJANJA

Smiley face

Oprema za loženje drvenom sječkom / krutim gorivom

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS Multi Plus nazivnog toplinskog učina 170 – 580 kW predviđeni su za loženje drvenom sječkom i drvenim peletom. Namijenjeni su za ugradnju u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grijanja srednjih i većih objekata. Automatski rad ovih sustava pruža korisniku zavidan komfor te čini te sustave prikladnim za široku primjenu. Kotlovi imaju  [ » ]

Oprema za centralno grijanje BIO-CK P Unit nazivnog toplinskog učina od 25 do 100 kW predviđena je za loženje drvenom sječkom, drvenom strugotinom, kominom-košticama (ostatak od prerade maslina) ili krutim gorivom. Sastoji se od toplovodnog kotla BIO-CK P, plamenika sa transporterom goriva i digitalne kotlovske regulacije. BIO-CK P Unit je potrebno nadograditi spremnikom goriva sa  [ » ]

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS Multi nazivnog toplinskog učina 160-580 kW predviđeni su za loženje drvenom sječkom. Namijenjeni su za ugradnju u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grijanja srednjih i većih objekata. Automatski rad ovih sustava pruža korisniku zavidan komfor te čini te sustave prikladnim za široku primjenu. Kotlovi imaju ugrađenu lambda sondu, sustav automatskog ubacivanja  [ » ]

SISTEMI DOBAVE DRVENE SJEČKE IZ SPREMNIKA-PROSTORIJE Namijenjeni su za dobavu drvene sječke (max. vlažnost do 35 %) iz spremnika-prostorije do opreme za loženje BIO-CK P Unit i EKO-CKS Multi. Opremljeni su pužnim transporterom (2,5-8m), elektro-motorom sa reduktorom te rotirajućom pločom sa oprugama za miješanje drvene sječke (fi 2-4m). Radom ovog sistema upravlja digitalna regulacija kotla  [ » ]