Oprema za loženje drvenom sječkom / krutim gorivom

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS Multi Plus nazivnog toplinskog učina 170 – 580 kW predviđeni su za loženje drvenom sječkom i drvenim peletom. Namijenjeni su za ugradnju u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grijanja srednjih i većih objekata. Automatski rad ovih sustava pruža korisniku zavidan komfor te čini te sustave prikladnim za široku primjenu. Kotlovi imaju  [ » ]

Oprema za centralno grijanje BIO-CK P Unit nazivnog toplinskog učina od 25 do 100 kW predviđena je za loženje drvenom sječkom. Sastoji se od toplovodnog kotla BIO-CK P, plamenika sa transporterom goriva i digitalne kotlovske regulacije. BIO-CK P Unit je potrebno nadograditi spremnikom goriva sa transporterom i mješačem. Namjena ove opreme je grijanje od najmanjih  [ » ]

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS Multi nazivnog toplinskog učina 160-580 kW predviđeni su za loženje drvenom sječkom. Namijenjeni su za ugradnju u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grijanja srednjih i većih objekata. Automatski rad ovih sustava pruža korisniku zavidan komfor te čini te sustave prikladnim za široku primjenu. Kotlovi imaju ugrađenu lambda sondu, sustav automatskog ubacivanja  [ » ]

SPREMNICI DRVENE SJEČKE SA MJEŠAČEM I TRANSPORTEROM Namijenjeni su za spremanje i dobavu drvene sječke do opreme za loženje BIO-CK P Unit, EKO-CKS Multi, EKO-CKS Multi Plus. Izrađeni su na način da se mogu postaviti u natkriveni prostor ili na otvoreno izvan objekta. Opremljeni su pužnim transporterom, elektro-motorom sa reduktorom te mješačem drvene sječke. Spremnici  [ » ]