Kotlovi na kruto gorivo

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS nazivnog toplinskog učina od 150 do 380 kW namijenjeni su za ugradnju u otvorene sisteme centralnog grijanja a predviđeni za loženje krutim gorivom. Namijenjeni su grijanju srednjih pa do velikih objekata. Mogu biti izrađeni za direktni priključak na dimnjak i odvođenje dimnih plinova prirodnim uzgonom dimnjaka ili za spajanje na dimnjak  [ » ]

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS 500 nazivnog toplinskog učina 500 kW namijenjeni su za ugradnju u otvorene sustave centralnog grijanja a predviđeni za loženje krutim gorivom. Izrađuju se za spajanje na dimnjak preko ciklona i ventilatora. Radom kotla (ventilatora) upravlja kotlovska regulacija. Prepoznatljivi su po uspješnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih gradbenih materijala s jednostavnošću ugradnje  [ » ]

Ciklon CC s ventilatorom i kotlovskom regulacijom predviđeni su za ugradnju na kotlove za kruto gorivo EKO-CKS od 150 do 380 kW pripremljene za njihov prihvat. Namijenjeni su za odsis dimnih plinova te izdvajanje krutih čestica iz dimnih plinova. Radom kotla (ventilatora) te zaštitnom pumpom i pumpom grijanja upravlja kotlovska regulacija. Ugradnjom ciklona CC, ventilatora  [ » ]