Dimovodna koljena i cijevi

Dimovodna koljena i cijevi namijenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu. KARAKTERISTIKE DIMOVODNIH KOLJENA I CIJEVI: Izrađena su od čeličnog lima (RSt 37-2). Površinski su zaštićena postupkom plastificiranja. Dimovodne cijevi i koljena s jedne strane su proširena u dužini cca 40 mm, tako da se lako i  [ » ]