biotec-plusČelični toplovodni BioTec Plus je kotao sa dva ložišta namijenjen je za loženje drvenim peletima i cjepanicama. U pelet-ložište je tvornički ugrađen plamenik za loženje drvenim peletima sa funkcijom automatskog čišćenja rešetke i potpale peleta, a u drugom ložištu cjepanice izgaraju principom pirolize. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija pomoću lambda sonde i modulacijskog potlačnog ventilatora optimira izgaranje u oba ložišta čime podiže efikasnost kotla. Spremnik peleta je sastavni dio kotla na koji je moguća ugradnja sustava za automatsku vakuum dobavu peleta. Uz kotao je obavezna ugradnja akumulacijskog spremnika grijanja (CAS). Kotlovsku regulaciju moguće je proširiti modulom CM2K-B (vođenje 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi, max.4xCM2K), modulom za dojavu grešaka i paljenje/gašenje kotla CMGSM.

KARAKTERISTIKE

  • Kotao klase 5.
  • Toplovodni kotao s dva ložišta za centralno grijanje na cijepano drvo i drvene pelete, snage 25, 29, 31, 35 i 45 kW.
  • Kompaktan kotao visoke iskoristivosti i male potrebe za održavanjem (uz serijski ugrađeno automatsko čišćenje rešetke pelet ložišta moguće je dodatno naručiti automatsko čišćenje dimovodnih prolaza).
  • Tvornički ugrađena regulacija upravlja kotlom pomoću lambda sonde, osjetnika kotla, osjetnika temperature u pirolitičkom ložištu kotla te osjetnika temperature dimnih plinova pomoću modulirajućeg ventilatora dimnih plinova.
  • Modulirajući rad kotla na pellet strani (30 -100% snage).
  • Modulirajući rad kotla na strani drva (50-100% snage).
  • Senzor razine goriva u spremniku peleta.
  • Multifunkcijska digitalna regulacija sa ekranom u boji osjetljivim na dodir vodi pirolitički proces izgaranja kotla na cjepanice.
  • Predviđeni za ugradnju u otvorene ili zatvorene sisteme grijanja isključivo preko akumulacijskog spremnika (CAS), volumena min. 50lit/kW.
  • Kotao je ispitan i certificiran prema normi EN303-5:2012 te zadovoljava Klasu 5 i proizveden je u skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001.

biotec-plus-presjek

plus-regulacija
biotec plus isporuka

biotec plus tablica

Dodatna oprema
Obavezna dodatna oprema: Spoj na akumulacijski spremnik CAS:
– akumul. spremnik CAS, 3putni termostatski ventil LTC, VTC… (60°C);
Zatvoreni sistem grijanja –   termički ventil, sigurnosnoodzračna grupa (2,5 bar) i ekspanzijska posuda;
Otvoreni sistem grijanja- otvorena ekspanzijska posuda;

a

Neobavezna dodatna oprema:dodana-oprema

Dopunjavanje peleta iz većeg spremnika CPSP-BP pužnim transporterom

CPSP-BP

________________________________________________________________________
Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovom članku nastale prepisivanjem ili kopiranjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.